U bent hier: Home - Beroepen - Machinist GWW - Trillingen

Printvriendelijke versie


Wat zegt de wet- en regelgeving?Wettelijke verplichtingen
In het Arbobesluit (artikelen 6.11A t/m 6.11E) zijn een aantal bepalingen met betrekking tot trillingen opgenomen.
  • Voor lichaamstrillingen gelden de volgende grenzen:
    • Een actiewaarde (0,5 m/s² over een achturige werkdag): bij overschrijding van de actiewaarde mag een werknemer wel doorwerken, maar moet de werkgever maatregelen nemen om de trillingen te verminderen.
    • Een grenswaarde (1,15 m/s² over een achturige werkdag): dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden overschreden.

De werkgever moet voorlichting geven over de risico's en maatregelen bij lichaamstrillingen en hij moet de werknemers in de gelegenheid stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan op het gebied van trillingen.
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina