U bent hier: Home - Beroepen - Opperman straatmaker - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens zijn werk kan de opperman straatmaker gewond raken door het werken met de zaag- of slijptol. Scherpe stukken steen kunnen snijwonden veroorzaken. Verder kan hij worden geraakt door wegspringende stukken steen. Er is beknellinggevaar bij het rijdend materieel, door een vallende last, door omvallende materialen of door een kantelende kruiwagen. Ongevallen kunnen voorkomen doordat bij langsrijdend verkeer wordt gewerkt.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat het gereedschap en materieel is voorzien van de vereiste beveiligingen en tenminste één maal per jaar worden gekeurd.
 • Maak in geval van langsrijdend verkeer tijdig afspraken met de wegbeheerder over te treffen verkeersmaatregelen.

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project; een veiligheidshelm (NEN-EN 397), veiligheidsschoenen (NEN-EN 345 met S3-codering), werkhandschoenen, signaalkleding en zonodig een gelaatsscherm of veiligheidsbril.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap volgens de voorschriften.
 • Houd de verkeersmaatregelen volgens de voorschriften in stand.
 • Blijf goed zichtbaar door schone signaalkleding te dragen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap, het materieel en de klemmen.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina