U bent hier: Home - Beroepen - Opperman straatmaker - Trillingen

Printvriendelijke versie


Wat zegt de wet- en regelgeving?Wettelijke verplichtingen
In het Arbobesluit (artikelen 6.11A t/m 6.11E) zijn een aantal bepalingen met betrekking tot trillingen opgenomen.
  • Voor hand-armtrillingen gelden de volgende grenzen:
    • Een actiewaarde (2,5 m/s² over een achturige werkdag): bij overschrijding van de actiewaarde mag de werknemer wel doorwerken, maar moet de werkgever maatregelen nemen om de trillingen te verminderen.
    • Een grenswaarde (5 m/s² over een achturige werkdag): dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden overschreden.

De werkgever moet voorlichting geven over de risico's en maatregelen bij hand-armtrillingen en hij moet de werknemers in de gelegenheid stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan op het gebied van trillingen.


A-blad Bestratingsmateriaal
  • Het A-blad Bestratingsmateriaal bevat onder andere afspraken om de blootstelling aan trillingen van de straatmaker te beperken.

   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina