U bent hier: Home - Beroepen - Straatmaker - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Tijdens zijn werk heeft de straatmaker te maken met lawaai van het materieel in de omgeving. Van de straatmakers heeft 50% hier klachten over. Bij het werken met een trilstamper / explosiestamper en met een trilplaat treden geluidniveaus op van 100 dB(A) en hoger. Zagen en doorslijpen van stenen of tegels veroorzaakt eveneens niveaus van 100 dB(A) en hoger. Ook het gooien met stenen en tegen elkaar slaan ervan veroorzaakt lawaai. Dat geldt ook voor het aantikken van de stenen met een hamer. Gemiddeld over een werkdag ligt de blootstelling meestal boven de grenswaarde. Gehoorschade is te verwachten als geen gehoorbescherming wordt gebruikt. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A).


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Zorg voor materieel voorzien van geluiddemping.
  • Beperk het geluid (en de trillingen, uitlaatgassen en het stof) met een trilplaat voorzien van afstandbediening.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen. Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig zit, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze middelen beschermen onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).
  • Draag ook gehoorbescherming tijdens het op maat hakken en aantikken van de stenen met een hamer; dit is een belangrijke, maar door veel straatmakers onderschatte bron van lawaai.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de straatmaker met betrekking tot lawaai
Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina