U bent hier: Home - Beroepen - Straatmaker - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens het werk kan de straatmaker struikelen over afval of materialen. Hij kan gewond raken door het werken met een zaag of slijptol. Scherpe stukken steen kunnen snijwonden veroorzaken. Verder kan hij worden geraakt door wegspringende stukken steen. Hij kan bekneld raken tussen of onder rijdend materieel, onder een vallende last, door omvallende materialen of een kantelende kruiwagen. Ook bestaat de kans op een ongeval door het langsrijdende verkeer (aanrijdgevaar).

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat het gereedschap en materieel zijn voorzien van de vereiste beveiligingen en tenminste één maal per jaar worden gekeurd.
 • Maak wanneer verkeer langs het werk rijdt tijdig afspraken met de wegbeheerder over de te treffen verkeersmaatregelen.
 • Bruikbare informatie en nadere uitwerkingen kunt u ook vinden in de CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project; een veiligheidshelm (NEN-EN 397), veiligheidsschoenen (NEN-EN 345 met S3-codering), werkhandschoenen, signaalkleding en zonodig een gelaatsscherm of veiligheidsbril.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap volgens de voorschriften.
 • Houd de verkeersmaatregelen volgens de voorschriften in stand.
 • Zorg voor een goede zichtbaarheid door schone signaalkleding te dragen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap, het materieel en de klemmen.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen. 


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina