U bent hier: Home - Risico's - Klimaat

Printvriendelijke versie

 
 
 

Klimaat
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, mag de temperatuur op de arbeidsplaats niet schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Op werk moet het klimaat aangenaam zijn. Niet te warm en niet te koud, maar bijvoorbeeld ook niet te vochtig. Zodat uw werknemers goed kunnen werken. Zorg voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Voorkom tocht.


Welk beroep heeft te maken met onaangename klimaatomstandigheden?

Straatmaker


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen


Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur
 • De wet bepaalt dat u als werkgever moet zorgen dat de (minimum-) temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van uw werknemers.
  Dit kunt u bijvoorbeeld doen door:
  • De inrichting van de werkplek (maatregelen tegen tocht, kou en vocht);
  • De inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding);
  • De organisatie van de werkzaamheden: bijvoorbeeld door de werktijden te verkorten en/of de werkzaamheden af te wisselen in een warme omgeving.


Cao voor de Bouwnijverheid
 • Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
 • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 6.
 • Artikel 70c bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.
 • Artikel 73 Regeling bouwplaatswerknemers ten aanzien van werk en arbeidsverhindering bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden.
 • Artikel 74 (Aanvullende) Regeling onwerkbaar weer.


Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina