U bent hier: Home - Risico's - Geraakt worden door voorwerp

Printvriendelijke versie

 
 
 

Geraakt worden door voorwerp (vallend, rondvliegend, wegschietend) / aanrijdgevaar
Aanrijdgevaar
Bij werkzaamheden tusssen of nabij verkeer bestaat de kans op een ongeval doordat een verkeersdeelnemer het werkvak in komt. Vooral als gemotoriseerd verkeer het werkvak inkomt, bijvoorbeeld een automobilist, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Door het voor verkeersdeelnemers onmogelijk te maken het werkvak binnen te komen en door rondom het werkvak 'vrije ruimte' en 'veiligheidsruimte' aan te houden wordt de kans op ongevallen verkleind. De afscheiding tussen enerzijds de 'vrije ruimte', de 'veiligheidsruimte' en anderzijds de 'verkeersruimte' dient bij voorkeur uit een fysieke afscheiding, bijvoorbeeld een geleide barrier te bestaan.


Welke beroepen hebben vaker te maken met geraakt worden door voorwerpen en materialen of aanrijdgevaar?

Opperman straatmaker
Straatmaker


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Arbeidsplaatsen moeten worden gemarkeerd bij:
  • valgevaar;
  • gevaar voor vallende voorwerpen;
  • obstakels voor personen of voertuigen;

Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door bewegende voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen, of het gevaar bekneld te raken, dient zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. Collectieve maatregelen hebben voorrang boven individuele maatregelen.

Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Als gevaar op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar. Werknemers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden, en indien nodig vervangen.


Cao voor de Bouwnijverheid
 • Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
 • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 4, 13 en 14.
 • Artikel 70c Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.


Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina